Por proponi novan aldoneblan adreson por nia dosiero, kompletigu tiun slipon. Via propono estos studita kaj registrita. Via slipo nur aperos post nia aprobado. Vi povas kunsendi foton kondiĉe ke tiu estu JPEG formata.

Aldonado de nova adreso

Servo
Alnomiĝo
Kontinento
  elektu... ...aŭ kompletigu
Lando  
Regiono  
Urbo

 

Adreso
Telefono / Fakso
TTT-ejo
Retadreso
Kompletigeblaj informoj
Foto

Por eventuale skribi al vi...

Via nomo :
Via retadreso :